Kijken jullie in de MIRT-verkenning ook naar kansen op het water?

10 december 2021

Er zijn 6 maatregelen  waar we naar kijken in deze MIRT-verkenning. Daarnaast worden er ook meekoppelkansen geïnventariseerd. Dat betekent dat ideeën worden aangemerkt als een eventuele meekoppelkans. Deze vallen niet direct onder de scope van de MIRT-verkenning, maar kunnen mogelijk mee liften op het project. Bijvoorbeeld omdat zo’n kans wel goed aansluit op de doelstellingen van dit project. Voorwaarden hiervoor zijn financiering, een partij die zich hard maakt voor het realiseren van de kans en dat het past bij randvoorwaarden vanuit de MIRT- verkenning. Dit kan dus ook gelden voor kansen op het water.