Klopt het dat er een onderzoek start naar een nieuwe fiets- en voetgangersverbinding tussen Capelle centrum en Krimpen, en dat nog niet vaststaat dat dit een brug wordt?

23 december 2022

Ja dat is juist. In het Bestuurlijk Overleg MIRT van 10 november is het volgende afgesproken: “Parallel aan de verdere uitwerking van het Voorkeursalternatief wordt nader onderzoek op verkenningenniveau uitgevoerd naar een verbinding voor langzaam verkeer over de Hollandsche IJssel en optimalisaties aan de bestaande fietsroute over de Algerabrug, waarbij na 1 – 2 jaar na start van de planuitwerking, besluitvorming plaatsvindt of een verbinding voor langzaam verkeer onderdeel wordt van het voorkeursalternatief”.