Zijn er plannen voor het doortrekken van de metro via Slinge naar Barendrecht?

10 december 2021

Nee, zulke plannen zijn niet bij ons bekend. Als er al sprake van zou zijn, dan maken die plannen geen onderdeel uit van de MIRT-verkenning.