Hoe staat het met modelberekeningen/verkeersstudies?

10 december 2021

Er is een werkgroep mobiliteitsanalyses. Hier zitten modeldeskundigen van de opdrachtgevers bij elkaar. Zij praten over het verkeersmodel en welke gegevens je in dit model stopt. De gegevens zijn gebaseerd op bestaand en gepland beleid. Dit zijn bijvoorbeeld ontwikkelingen in woonprojecten, zoals geplande te bouwen woningen of aanpassingen in verkeerssituaties, zoals het openstellen van het nieuwe deel van de A16 bij Rotterdam.