Past de nieuwe oeververbinding in het Nationaal Programma Rotterdam Zuid?

01 december 2021

Ja. ‘Vergroten van kansen voor mensen’ is 1 van de 5 hoofddoelen in de MIRT-verkenning. Concreet gaat het om betere bereikbaarheid van werkgevers en onderwijsinstellingen vanuit de wijken op Zuid. Dit zijn de wijken die ook onderdeel zijn van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ). Bereikbaarheid is in het NPRZ benoemd als een belangrijke voorwaarde voor aantrekkelijk wonen, deelname aan de arbeidsmarkt en volgen van opleidingen.