Hoe verhoudt de nieuwe oeververbinding zich tot de nieuwe Rotterdamse Mobiliteitsaanpak (voorheen: Verkeerscirculatieplan Rotterdam)?

01 december 2021

De MIRT-verkenning Oeververbindingen is benoemd in de Rotterdamse Mobiliteitsaanpak als 1 van de mogelijkheden om de groei en verdichting van Rotterdam en de regio Rotterdam op te vangen. Meer informatie over de Rotterdamse Mobiliteitsaanpak is te vinden op de website van de gemeente Rotterdam.