Om aan alle doelstellingen van de MIRT-verkenning te voldoen, lijkt een metro tussen Kralingse Zoom en Zuidplein noodzakelijk. Vooral vanuit de doelstelling om verstedelijking mogelijk te maken. Waarom is de keuze tussen een tram of metro nog niet gemaakt?

10 juni 2022

In de MIRT-verkenning onderzoeken we de verschillende alternatieven en hoe deze bijdragen aan de doelstellingen. Onder andere bekijken we daarbij wat de keuze voor een metro of tram betekent voor de toekomstige verstedelijkingsmogelijkheden.

Het klopt dat de tram een lagere vervoerswaarde (hoeveel mensen vervoerd kunnen worden) heeft dan een metro. Beide varianten dragen echter bij aan het oplossen van (toekomstige) OV-capaciteitsknelpunten. Het is aan de bestuurders om aan het eind van de beoordelingsfase een keuze te maken voor een Voorkeursalternatief, en daarmee ook voor een tram of metro.