Er wordt veel gepraat over de beperkingen van een brug in het ontwerpbestemmingsplan van Feyenoord City. Wat kunnen jullie hierover vertellen?

13 december 2021

In het bestemmingsplan van Feyenoord City staat inderdaad dat een brug niet mogelijk is. Hierover hebben wij navraag gedaan bij het project Feyenoord City. Vanwege juridische redenen is deze zin in het bestemmingsplan opgenomen. Praktisch gezien is een brug dus nog steeds mogelijk.