Hoe verhoudt deze verkenning zich tot de OV-visie van Rotterdam?

01 december 2021

De OV-visie (2018-2040) is een uitwerking van het Stedelijk Verkeersplan Rotterdam (SVPR). De visie is ontwikkeld in een brede context van de verstedelijkings-, economische, sociale, systeem- en financiƫle opgaven voor Rotterdam tot 2040. Het zijn vergelijkbare brede doelstellingen als in de MIRT verkenning worden gehanteerd.

Het openbaar vervoernetwerk dat in de OV-visie wordt gepresenteerd, zorgt voor een betere verdeling van reizigers met het openbaar vervoer naar de overkant van de rivier, voor verlichting van de huidige knelpunten en het biedt ruimte voor de gewenste verschuiving van autogebruik naar openbaar vervoer.