Hoe verhoudt de nieuwe oeververbinding zich tot de plannen in de Uitvoeringsagenda bereikbaarheid van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag?

01 december 2021

De verkenning voor een nieuwe oeververbinding is opgenomen in de Uitvoeringsagenda bereikbaarheid en past dus in de ambities van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.