Waarom loopt het proces van de oeververbinding en het project Feyenoord City niet gelijk?

13 december 2021

Het zijn twee verschillende projecten die ieder een aparte besluitvorming en planning hebben. Daarnaast hebben ze ook verschillende opdrachtgevers. Feyenoord City is een privaat-publieke samenwerking, terwijl de MIRT-verkenning alleen een publieke samenwerking is.

De keuze over de invulling van de oeververbinding vraagt om zorgvuldig onderzoek en dit onderzoek loopt nog.  Feyenoord City is al verder in ontwikkeling en ‘wacht’ niet op de keuze voor een oeververbinding. Met de realisatie van Feyenoord City ontstaat de mogelijkheid om het gebied een kwaliteitsimpuls te geven en meerwaarde te creëren voor de stad. Wachten op duidelijkheid over de oeververbinding kan betekenen dat we de kansen voor de stad niet kunnen verzilveren en dat zou zonde zijn.