Hoever zijn we nu – halverwege de beoordelingsfase – met de realisatie van het project Oeververbindingen?

17 maart 2022

We zitten nu in de beoordelingsfase van de MIRT-verkenning en werken daarin toe naar een Voorkeursbeslissing. Hiervoor onderzoeken we de meest logische en kansrijke oplossingen in meer detail voor de 6 maatregelen . De resultaten van dit onderzoek landen in het Verkenningenrapport.

Belangrijk onderdeel in het onderzoek is de participatie. Iedere deelstudie werkt samen met een participatiegroep de alternatieven nader uit. We verwachten dat de Voorkeursbeslissing in het 3e kwartaal 2022 genomen wordt.