Hoever zijn we nu – halverwege de beoordelingsfase – met de realisatie van het project Oeververbindingen?

17 maart 2022

We zitten nu in de beoordelingsfase i van de MIRT-verkenning i en werken daarin toe naar een Voorkeursbeslissing. Hiervoor onderzoeken we de meest logische en kansrijke oplossingen in meer detail voor de 6 maatregelen . De resultaten van dit onderzoek landen in het Verkenningenrapport.

Belangrijk onderdeel in het onderzoek is de participatie. Iedere deelstudie i

  • Inpassing oeververbinding
  • Openbaar vervoer
  • A16 Van Brienenoordcorridor
  • Algeracorridor
werkt samen met een participatiegroep de alternatieven nader uit. We verwachten dat de Voorkeursbeslissing in het 3e kwartaal 2022 genomen wordt.