In het regeerakkoord 2021 is de invoering van rekeningrijden opgenomen. Hoe houden jullie hier rekening mee in de MIRT-verkenning?

17 maart 2022

Het huidige kabinet bereidt de wet voor rekeningrijden voor. Dit betekent dat in de komende jaren duidelijk wordt hoe rekeningrijden gaat werken en wat de invloed ervan is op het wegverkeer. Wij volgen de verdere concretisering hiervan vanuit het ministerie op de voet. Zodra hier meer over bekend is, zullen we bekijken wat het effect van dit nieuwe beleid voor de MIRT-verkenning Oeververbindingen is.