Heeft de regelgeving over stikstof effect op de MIRT-verkenning?

10 december 2021

In de beoordelingsfase onderzoeken we de effecten van de voorgenomen maatregelen volgens de wettelijke voorschriften. Stikstof is 1 van deze effecten. We onderzoeken op hoofdlijnen wat er in de planuitwerkingsfase gedaan kan worden om de stikstofuitstoot of de effecten daarvan te verkleinen.

We verwachten begin 2022 een uitspraak door de Raad van State over de berekeningsmethode voor de effecten van stikstofdepositie. Die uitspraak gaat specifiek over het project ViA15 (doortrekken A15 nabij Arnhem), maar is ook relevant voor de MIRT-verkenning. Ondertussen kan ons onderzoek wel doorgaan.