Zijn er al – halverwege de beoordelingsfase – resultaten van het onderzoek naar vervoerswaarden van wegverkeer en openbaar vervoer?

17 maart 2022

Halverwege de beoordelingsfase zijn er nog geen resultaten van het onderzoek naar vervoerswaarden. We ronden eerst de ontwerpen van de alternatieven af. Daarna volgt een effectstudie, waarin vervoerswaarden worden meegenomen. We verwachten de resultaten van deze studie voor de zomer.