Staan alle alternatieven van de 6 maatregelen in de Notitie Kansrijke Oplossingen?

10 december 2021

Ja, alle onderzochte alternatieven van de 6 maatregelen staan in de Notitie Kansrijke Oplossingen.