Hoe verhoudt de MIRT-verkenning zich tot het Stedelijk Verkeersplan Rotterdam?

01 december 2021

Het Stedelijk Verkeersplan Rotterdam (SVPR) beschrijft de visie op de toekomstige mobiliteit (tot 2030 en verder) van de stad. Daarin nemen oeververbindingen een prominente positie in, zowel de bestaande als nieuwe oeververbindingen.

In het SVPR staat dat uitbreiding van de Rotterdamse oeververbindingen bijdraagt aan het oplossen van knelpunten op het hoofdwegennet voor stedelijk-regionaal verkeer en in het overbelaste openbaar vervoernetwerk.

Door een nieuwe oeververbinding kan de auto-intensiteit in de Maastunnel dalen met de helft en op de Erasmusbrug met een kwart. Daardoor komt er in het stedelijke infrastructurele netwerk meer ruimte voor fiets, voetgangerĀ en openbaar vervoer.