Een tunnel is als oeververbinding financieel gunstiger dan een brug, maar ook als het gaat om stikstof. Nemen jullie deze punten mee in het onderzoek?

10 december 2021

Dit zijn inderdaad belangrijke aandachtspunten. We brengen zowel de financiƫle aspecten als de effecten op stikstof in beeld. Onderzoek zal uitwijzen welke varianten gunstiger zijn op welke aspecten.