Is de variant van een oeververbinding zonder auto’s niet meer in beeld?

13 december 2021

Jawel, zoals in de Notitie Reikwijdte & Detailniveau op bladzijde 36 staat, is een van de bouwstenen een oeververbinding met alleen een OV-verbinding. Dit betekent dat wij deze mogelijkheid onderzoeken in de MIRT-verkenning.