Waarom is er een oeververbinding nodig?

13 december 2021

Het verbeteren van de bereikbaarheid van de regio Rotterdam is essentieel voor de toekomst van de regio Rotterdam. Er zijn knelpunten op de A16, op de Algeracorridor en in het openbaar vervoer.

Een nieuwe verbinding tussen de oevers van de Nieuwe Maas is een belangrijk onderdeel in het verbeteren van de bereikbaarheid van de regio Rotterdam. Om huidige knelpunten op te lossen en ook voor de toekomst voor bewoners, bedrijven en belanghebbenden. Daarom onderzoeken samenwerkende overheden de meest optimale locatie voor de nieuwe aansluiting. Er zijn 5 doelen gesteld waar het pakket aan maatregelen (inclusief een oeververbinding) aan moet voldoen.

De noodzaak van deze nieuwe oeververbinding blijkt o.a. uit onderzoek ‘Bereikbaarheid Rotterdam Den Haag’ uit 2017.