Waarom gaan we voor de 5 gestelde hoofddoelen?

01 december 2021

Rotterdam en de Rotterdamse regio groeien en het wordt steeds drukker. In Rotterdam komen er in de jaren tot 2040 zo’n 50.000 woningen bij. Die groei kan alleen hand in hand gaan met het verbeteren van gezondheid en welzijn van bewoners, werkenden en bezoekers. Denk aan: schone lucht, verkeersveiligheid, het voorkomen van geluidhinder en voldoende mogelijkheden om te bewegen en te recreëren.

Die verbeteringen vereisen een goed functionerend mobiliteitssysteem voor zowel openbaar vervoer, fiets als auto. Het huidige mobiliteitssysteem staat nu al onder druk. Het is afhankelijk van een beperkt aantal oeververbindingen tussen de noord- en zuidkant van de stad. Bij kleine verstoringen loopt het op kwetsbare plekken snel vast. Met de 5 maatregelen van de MIRT-verkenning onderzoeken we hoe we deze problemen kunnen oplossen en voor een goede bereikbaarheid van de regio zorgen.