Waarom wordt er over een brug gesproken, terwijl diverse binnenvaartorganisaties de onmogelijkheid en onwenselijkheid hierover hebben uitgesproken?

13 december 2021

Het standpunt van de binnenvaartorganisaties is ons bekend. Ook is bekend dat er veel nautische uitdagingen zijn. Uit ons onderzoek in de pre-verkenning is gebleken dat er geen showstoppers zijn. Het is daarom nog te vroeg om de conclusie te trekken dat een brug onmogelijk is. De MIRT-verkenning staat in teken van nader en zorgvuldig onderzoek. Bij dit onderzoek zullen we de binnenvaartorganisaties betrekken, zoals het Havenbedrijf Rotterdam en Schuttevaer. Samen zullen we tot een goed onderbouwde conclusie komen.