Wat is er onderzocht in de pre-verkenning?

01 december 2021

De pre-verkenning was bedoeld om informatie te verzamelen en te bepalen waar het onderzoek in de vervolgstap, de MIRT-verkenning, zich op zou gaan richten. Tijdens de pre-verkenning zijn er 3 gebieden onderzocht voor een mogelijke oeververbinding. Er is geanalyseerd welke verbinding het meest bijdraagt aan de 5 gestelde doelen. Deze doelen vind je terug op deze pagina. Er is dus vergelijkend onderzoek uitgevoerd. Er zijn verschillende onderzoeken gedaan, waaronder verkeersonderzoek, onderzoek naar leefkwaliteit en kosten en technische haalbaarheid.