Wat is het gebiedsbod?

13 december 2021

De gemeenten Krimpenerwaard, Krimpen a/d IJssel en de provincie Zuid-Holland hebben gewerkt aan de “Studie gebiedsbod Krimpenerwaard” en hebben die op 7 mei 2019 aangeboden aan de opdrachtgevers voor de verkenning van de oeververbinding. Het gebiedsbod is een plan voor verdere verstedelijking: het schetst een toekomstbeeld van het gebied.

Door deze nieuwe visie dragen de 2 gemeenten misschien meer bij aan verstedelijking van de regio dan in de pre-verkenning is geconcludeerd. Daarom is het gebiedsbod nog aangeboden in de startfase van de MIRT-verkenning.