Wat is het verschil tussen de korte-termijn maatregelen Algeracorridor (KTA) en de MIRT-verkenning oeververbindingen?

10 december 2021

Beide pakketten aan maatregelen zijn opgesteld om de bereikbaarheid en doorstroming op en bij de Algeracorridor te verbeteren. Het verschil is dat de korte-termijn maatregelen voortkomen uit de pre-verkenning en op de korte termijn uitgevoerd worden. Dat is tot en met 2023. In de MIRT-verkenning richten we ons op de lange termijn (denk aan 2030).