Wat wordt de capaciteit voor autoverkeer op de nieuwe oeververbinding?

13 december 2021

Dit is nog niet duidelijk. Op dit moment onderzoeken we verschillende brug-en tunnelalternatieven. Met de Notitie Kansrijke Oplossingen is een oeververbinding met 2×2 rijstroken afgevallen. Een oeververbinding met 2×1 rijstroken en een oeververbinding zonder capaciteit voor autoverkeer, zijn nog onderdeel van het onderzoek. Het besluit wordt genomen aan het einde van deze verkenning, in het Voorkeursalternatief.