Wat zijn de doelen waar de pre-verkenning zich op richtte?

01 december 2021

De pre-verkenning analyseerde in welke mate 3 mogelijke oeververbindingen bijdragen aan de 5 hoofddoelen voor de nieuwe verbinding. Deze doelen zijn:

  • Inspelen op de stedelijke ontwikkeling en agglomeratiekracht van Rotterdam
  • Verbeteren van de stedelijke leefkwaliteit
  • Vergroten van kansen voor mensen, door betere bereikbaarheid van werkgevers en onderwijs
  • Oplossen van knelpunten op de A16 en A15, de Van Brienenoord- en Algeracorridor
  • Oplossen van knelpunten in het openbaar vervoer