Welk OV gaat er rijden over de nieuwe oeververbinding: bus, tram, metro?

13 december 2021

In de analytische fase is onderzoek gedaan naar de verschillende OV-vormen over een nieuwe oeververbinding. Met de Notitie Kansrijke Oplossingen is er besloten dat in de volgende fase, de beoordelingsfase, metro en tram onderzocht worden. Sneltram en bus zijn afgevallen en worden niet meer onderzocht. Welk OV-vorm het uiteindelijk wordt, is bekend aan het einde van deze verkenning.