Wethouder Bokhove pleitte eerder* dat binnen het projectbudget van 630 miljoen euro een eenvoudige tunnel mogelijk is. Deze uitspraak is gebaseerd op onderzoek. Kunnen wij die informatie ook ontvangen?

13 december 2021

Het antwoord van wethouder Bokhove hangt samen met de spelregels van een MIRT-traject. Om een MIRT-verkenning te kunnen starten, moet je zicht hebben op 75% van de bekostiging van een mogelijke oplossing. Wij zijn bij de start van het project uitgegaan van een pakket aan maatregelen. Op basis daarvan was 640 miljoen de uitkomst. Inmiddels is dit uitgebreid met bekostigingsafspraken voor de lange-termijnmaatregelen voor de Algeracorridor.

In de Notitie Kansrijke Oplossingen staan ramingen van de brug- en tunnelalternatieven.

*In de commissie Energietransitie, Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit (cie EDEM)