Verouderde browser

Met een verouderde browser kun je onze website helaas niet meer (goed) gebruiken.

Ik snap het
Menu
vraag-en-antwoord

Wie zijn de opdrachtgevers van de verkenning voor een nieuwe oeververbinding? En welke partijen worden nog meer betrokken?

De gemeente Rotterdam, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en provincie Zuid-Holland zijn samen de opdrachtgevers voor de pre-verkenning en de daaropvolgende MIRT-verkenning oeververbinding regio Rotterdam. De vier partijen besluiten samen welke locatie uit de pre-verkenning verder onderzocht gaat worden. Alle partijen onderschrijven de vijf hoofddoelen en leveren op hun gebied kennis en expertise voor de onderzoeken binnen de verkenning.
 
De gemeenten Ridderkerk, Krimpen a/d IJssel, Capelle a/d IJssel en Krimpenerwaard zijn ook betrokken. Zij dragen bij aan verschillende onderzoeken en hebben op ambtelijk en bestuurlijk niveau een adviesrol.
 
Op verschillende onderzoeksthema’s zijn er ook andere partijen betrokken bij de verkenning. Bij vraagstukken over openbaar vervoer zijn bijvoorbeeld NS, ProRail en RET betrokken. En bij het oplossen van de nautische vraagstukken spelen bijvoorbeeld Rijkswaterstaat en het Havenbedrijf Rotterdam een belangrijke rol.
 
De Oeververbinding maakt deel uit van het bereikbaarheidsprogramma MoVe