Wie zijn de opdrachtgevers van de verkenning voor een nieuwe oeververbinding? En welke partijen worden nog meer betrokken?

13 december 2021

De gemeente Rotterdam, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en provincie Zuid-Holland zijn samen de opdrachtgevers MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam. Op het onderdeel Algeracorridor betalen en beslissen de gemeenten Krimpen a/d IJssel, Capelle a/d IJssel en Krimpenerwaard mee.

Op verschillende onderzoeksthema’s zijn er ook andere partijen betrokken bij de verkenning. Bij vraagstukken over openbaar vervoer zijn bijvoorbeeld NS, ProRail en RET betrokken. En bij het oplossen van de nautische vraagstukken spelen bijvoorbeeld Rijkswaterstaat en het Havenbedrijf Rotterdam een belangrijke rol. Ook zijn waterschappen, de veiligheidsregio en drinkwaterbedrijf Evides betrokken.

De Oeververbinding maakt deel uit van het bereikbaarheidsprogramma MoVe.