Wordt er in de plannen voor de Algeracorridor rekening gehouden met de bouw van woningen op Rivium?

07 december 2022

Ja. In de onderzoeken is in de verkeersmodellen en de verwachte verkeersintensiteit voor 2040 rekening gehouden met alle vastgestelde bestemmingsplannen, waaronder 5.000 woningen in Rivium.