Wordt er naast de beroepsvaart ook rekening gehouden met de recreatievaart?

10 december 2021

Ja, daar houden we rekening mee. De recreatievaart wordt vertegenwoordigd in een expertgroep en kijkt mee met het onderzoek. In de recreatievaart gaat het vaak om hoge, smalle schepen. Daarom is het beweegbare brugdeel erg interessant voor deze groep.