Zijn de kosten van alle varianten doorgerekend en bekend?

10 december 2021

Ja, dit hebben we gedaan in de analytische fase, waarbij kosteneffectiviteit een criterium was van de beoordeling. Er werd daarbij ook gekeken naar doelbereik, inpassing, techniek, milieu, en omgevingseffecten. De kosten staan in de Notitie Kansrijke Oplossingen. In de beoordelingsfase doen we opnieuw onderzoek naar de kosten. Dat doen we op een groter detailniveau.