Verouderde browser

Met een verouderde browser kun je onze website helaas niet meer (goed) gebruiken.

Ik snap het
Menu
vraag-en-antwoord

Zijn er vanwege de scheepvaart beperkingen aan de locatie van de oeververbinding?

In de pre-verkenning is gekeken naar de technische haalbaarheid van een oeververbinding. Dat onderzoek concentreerde zich op de nautische aspecten: wat betekent een oeververbinding voor het scheepvaartverkeer. De conclusie is dat elk alternatief naar verwachting een nautisch-technisch haalbare oplossing kan bieden. Ieder zoekgebied kent zijn eigen nautische risico’s. Deze zijn beschreven in Resultatennota pre-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam. In de MIRT Verkenning worden deze nader onderzocht en uitgewerkt.

X