Menu
vraag-en-antwoord

Zijn er vanwege de scheepvaart beperkingen aan de locatie van de oeververbinding?

In de pre-verkenning is gekeken naar de technische haalbaarheid van een oeververbinding. Dat onderzoek concentreerde zich op de nautische aspecten: wat betekent een oeververbinding voor het scheepvaartverkeer. De conclusie is dat elk alternatief naar verwachting een nautisch-technisch haalbare oplossing kan bieden. Ieder zoekgebied kent zijn eigen nautische risico’s. Deze zijn beschreven in Resultatennota pre-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam. In de MIRT Verkenning worden deze nader onderzocht en uitgewerkt.

Contact

Wilt u op de hoogte blijven, of heeft u een idee? Hier kunt u contact met ons opnemen

Opdrachtgevers