Een vinger wijst een deel van een document aan.

Wat gebeurt er met zienswijzen?

27 februari 2020

Tot en met 19 februari 2020 is het mogelijk om via een zienswijze een reactie te geven op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau en de Participatieaanpak. Wat gebeurt er daarna met je ingediende zienswijze? Aan het woord laten we Niels Vrije, omgevingsmanager.

“De zienswijzen komen binnen bij de DCMR. Daar worden ze geregistreerd. Een indiener ontvangt altijd een ontvangstbevestiging met daarin een uniek registratienummer. Vervolgens gaat de projectorganisatie aan de slag met die ingediende zienswijzen. De inhoud en lengte van de zienswijzen kunnen behoorlijk verschillen, van een paar regels tot aan meerdere pagina’s. De onderwerpen die in een zienswijze staan zetten we bij diezelfde onderwerpen uit andere zienswijzen. Zo ontstaan er overzichtelijke thema’s vanuit de zienswijzen, bijvoorbeeld het thema ‘luchtkwaliteit’ of ‘maatregel brug of tunnel’.”

Hoelang duurt het voordat iemand een reactie krijgt op een zienswijze?

“De projectorganisatie heeft enkele maanden na de zienswijzeperiode nodig om alle zienswijzen te beantwoorden. Dit is een zorgvuldig proces waarbij soms specialisten geraadpleegd moeten worden. Het doel is om elke zienswijze zo goed mogelijk te beantwoorden en om eventuele nieuwe onderzoeksrichtingen op te nemen in de definitieve NRD.”

Wat zien indieners dan terug van hun zienswijze?

“In de Nota van Antwoord staan de antwoorden op de gestelde vragen per thema. Achterin de Nota van Antwoord vindt men een tabel met daarin de unieke, anonieme registratienummers van de zienswijzen. Achter het nummer staat welke thema’s we uit een zienswijze hebben gehaald en op welke pagina’s een indiener dus de antwoorden op zijn of haar zienswijze kan vinden.”

“In een apart hoofdstuk in de Nota van Antwoord lezen mensen wat de zienswijzen voor impact hebben op de onderzoeksaanpak. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er een extra bouwsteen wordt opgenomen in het onderzoek. Het resultaat is een definitieve Notitie Reikwijdte en Detailniveau en de Participatieaanpak.”

Zijn er daarna nog momenten waarop mensen een zienswijze kunnen indienen?

“Jazeker, in de laatste fase van de MIRT-verkenning kan iedereen een zienswijze indienen op de ontwerp-Voorkeursbeslissing. Het maakt daarvoor niet uit of iemand eerder al wel of geen zienswijze heeft ingediend. Tussentijds blijven we graag met iedereen in gesprek en kunnen mensen zich laten informeren via informatiebijeenkomsten en andere participatiemomenten.”