Wat is de Notitie Kansrijke Oplossingen?

Binnenkort wordt de Notitie Kansrijke Oplossingen vastgesteld door de betrokken bestuurders. In de notitie staat met welke kansrijke oplossingen we in de MIRT-verkenning verder gaan. Maar wat zijn eigenlijk kansrijke oplossingen?

De openbare publicatie van de NKO is een stap in de MIRT-verkenning die de analytische fase scheidt van de beoordelingsfase. Viktor Timmermans, manager planproducten: “Een MIRT-verkenning begint heel breed. De NKO is er om focus aan te brengen en alle informatie behapbaar te maken. In het vervolg van de verkenning kunnen we daardoor gedetailleerder onderzoek doen naar de meest kansrijke oplossingen. We hebben ervoor gekozen het document publiekelijk te maken, omdat we het belangrijk vinden om transparant te zijn. Iedereen kan dan zien waar we aan werken en hoe we afwegingen maken.” Er kunnen geen zienswijzen worden ingediend op de NKO.

Van bouwstenen naar kansrijke oplossingen

Uit eerder onderzoek – de pre-verkenning – en uit participatieactiviteiten met de omgeving zijn allerlei ideeën verzameld om de zes maatregelen mogelijk te maken. Als we bijvoorbeeld kijken naar de nieuwe oeververbinding tussen Feijenoord en De Esch, dan zijn we begonnen met het onderzoeken van zo’n 80 mogelijke locaties. Deze zijn teruggebracht naar drie mogelijke tunnellocaties en vijf bruglocaties. In de NKO staat welke van de oplossingen kansrijk genoeg zijn om verder te onderzoeken.

Deze oplossingen onderzoeken we tot in detail en beoordelen we. “Je kunt de kansrijke oplossingen zien als een recept dat nog niet helemaal compleet is. Het ziet er veelbelovend uit, maar misschien moet er nog een ‘ingrediënt’ af of bij om het tot een succes te maken. Dit bijschaven doen we in de volgende onderzoeksfase: in de beoordelingsfase van de verkenning”, legt Timmermans uit.

Voorkeursalternatief

Het eindresultaat van de verkenning is een voorkeursalternatief, waarin de beste oplossingen samen komen. Het voorkeursalternatief leggen we vast in een ontwerp-Voorkeursbeslissing. Dit is een officieel document waarin het voorkeursalternatief staat beschreven. Op de ontwerp-Voorkeursbeslissing kunnen te zijner tijd  zienswijzen worden ingediend.

Maar zover zijn we nog niet. Op dit moment zijn de betrokken bestuurders druk bezig met de vaststelling van de NKO. De verwachting is dat het document voor de zomer wordt vastgesteld en gepubliceerd. Er verschijnt dan ook een publiekssamenvatting.