Een ingezoomde foto van een document. De volgende tekst is zichtbaar: Meedenken: Klankbordgroepen, omgevingsberaad, Participatie-op-maat, Meningspeiling, Zienswijzen

Zienswijzeperiode afgelopen

De zienswijzeperiode voor de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)
en de Participatieaanpak is afgelopen. Tot en met 19 februari heeft iedereen de gelegenheid gekregen een reactie te geven op deze documenten.

Er zijn in deze periode 145 zienswijzen en adviezen ingediend. Iedereen die een zienswijze heeft ingediend, heeft hiervan een bevestiging met een registratienummer ontvangen van DCMR. Als iemand zijn of haar registratienummer kwijt is, of geen ontvangstbevestiging heeft gekregen (check je ongewenste mail ook even), neem dan contact met ons op. Hoe wij omgaan met alle ingediende zienswijzen, dat lees je hier.

Wij gaan nu aan de slag met het opstellen van een zogenaamde Nota van Antwoord. In de Nota van Antwoord geven we weer waar alle zienswijzen en adviezen over gaan. Ook staat in de Nota wat wij wel en niet van die reacties overnemen. Wanneer de Nota van Antwoord klaar is, is nog niet te zeggen. Een eerste inschatting is dat het een paar maanden kost om de Nota op te stellen en te publiceren. Tegelijk met de Nota van Antwoord wordt ook de definitieve NRD gepubliceerd, met daarin de eventuele wijzigingen die op basis van de zienswijzen en adviezen zijn doorgevoerd. Via de website en de nieuwsbrief houden we je op de hoogte over de voortgang en publicatie.