(2018 - 2019) Zoekgebieden

Zoekgebieden

Voor de MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam zijn 3 gebieden aangewezen waar mogelijk een nieuwe oeververbinding kan komen. Dit noemen we zoekgebieden.

De 3 gebieden waren:

  • Een oeververbinding tussen de Waalhaven en Merwe-Vierhavens.
  • Een oeververbinding tussen Feijenoord en Kralingen en De Esch.
  • Een oeververbinding tussen Ridderkerk en Krimpenerwaard.

Uit het onderzoek is gekomen dat het zoekgebied tussen Feijenoord en Kralingen en De Esch het beste is. In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau staat daarom dat er een brug of een tunnel komt tussen Feijenoord/IJsselmonde en Kralingen/De Esch.

In de deelstudie Inpassing oeververbinding onderzoeken we waar de nieuwe oeververbinding precies komt te liggen.